looprecht

Aanvullende documenten

Zorg ervoor dat u dit visdocument evenals uw vispas met de daarbij behorende lijst van viswateren, altijd bij u heeft wanneer u gaat vissen, zodat u een bekeuring voorkomt! Lees ook uw papieren alvorens u zomaar ergens gaat zitten, ken uw rechten.

In het document hiernaast kunt u een kaart vinden van de gehuurde wateren en waar u recht heeft om te lopen. Deze ontvangt u aan het eind van elk kalenderjaar, voor het nieuwe seizoen.

Gebiedenkaart gif

De lijst van viswateren moet u ook bij u hebben tijdens het vissen.
Er staat niet alleen op waar je mag vissen, maar ook of er bijvoorbeeld andere regels gelden.

Wanneer u lid wordt van onze vereniging, wordt deze lijst eenmalig verstrekt.
Bij verlies kunt u tegen vergoeding een nieuwe krijgen.Dit geldt ook voor de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

Als er eventuele wijzigingen zijn, wordt het exemplaar door de vereniging aan het begin van het nieuwe seizoen, opnieuw verstrekt.

 

Lijst van viswater         H.S.V. DE Rietvoorn Wij vragen van u een moment de tijd, om dit document aandachtig te lezen en de opgedragen aanwijzingen in acht te nemen. 
Deze lijst is alleen geldig in combinatie van een geldige vispas of dagvergunning. U moet dit document ten alle tijden tonen, dit op verzoek van de controleur.
Let op A.U.B.  —–>

     ———————>       

Gooi deze niet weg maar bewaar zorgvuldig tot u een nieuw exemplaar ontvangt van uw vereniging!
Boezemvliet tot Gemaal  
Buiten Haven Strijen-Sas Te vissen vanaf de sluis tot het einde van de strekdam. Alleen aan de binnenzijde van de haven.
de Keen Alleen vissen vanaf de steigers. Het is verboden om met voertuigen op het schelpenpad te rijden cq te parkeren, doet u dit toch riskeert hiermee een royement van uw vispas gedurende de rest van het seizoen.
Mariapolder Verboden toegang opgelegd door akkerbouwer.. Vissen geschied aldaar op eigen risico. Tevens is het Hollandsdiep aan de beide zijde van Strijen-Sas 20 meter uit de kant natuurgebied.
Oude Haven Is alleen bevisbaar voor eigen leden van hsv De Rietvoorn, wanneer de aangrenzende akkers zijn ingezaaid is het verboden om de akker te betreden en of te vissen.

 

Het is verboden om met voertuigen op de akker te rijden cq te parkeren, doet u dit toch riskeert hiermee een royement van uw vispas. Bij overtreding wordt uw vispas direct in beslag genomen en bij uw verenigingsbestuur aangeboden. Het bestuur beslist inzake het gepleegde fijt en zal binnen 14 werkdagen contact met u opnemen.

Oude Land van Strijen Alleen toegestaan te vissen vanaf de weg of dam en het wandelpad achter gemaal Overwater. Verboden de landzijde te betreden, dit is natuurgebied!
Oeverlanden Hollands Diep (APL polder)

 

Alleen vissen in het door Staatsbosbeheer aangewezen water, dit is alleen bereikbaar vanaf de tweede parkeerplaats aan de Buitendijk. Ga door het hek en loop 200 meter rechtdoor, eenmaal over de brug rechtsaf. Achter de omheining is de visplaats. Hier gelden de regels van Staatsbosbeheer:

·         Geen tent of windscherm plaatsen

·         Niet spitten of graven

·         Verboden te vissen vanuit een vaartuig

·         Geen flora en fauna verstoren of beschadigen

·         Andere routes naar de visplaats dan hierboven beschreven zijn niet toegestaan

·         Niet vissen vanaf de brug

·         Verboden afval en andere voorwerpen achter te laten

·         Verboden huisdieren mee te nemen

·         Verboden het terrein te betreden met voertuigen

·         Verboden vuur te stoken en te barbecueën

·         Nachtvissen (van na zonsondergang tot zonsopgang) is niet toegestaan

·         Niet vissen met meer dan twee hengels

·         U mag maximaal twee snoekbaarzen en vijf baarzen meenemen, meer of andere vissen meenemen is verboden

·         Aanwijzingen van de boswachter of andere controleurs meteen op te volgen

·         In de achterliggende getijdesloot mag niet worden gevist

Polder Mookhoek Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
Polder Nieuw Bonaventura Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
Polder Oud Bonaventura Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
Polder Oude Land van Maasdam Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
Polder Raepshille Vanaf het wandelpad en aan de rand van het struingebied mag er worden gevist. Het water achter de Raepshille (het Hanskolengat) mag niet worden gevist.
Polder Trekdam Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
De polder Land van  Essche Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
Sint Antonie Polder Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
het Spui  
Strijense Haven Verboden te vissen vanaf de Bushalte een de schelpweg tot de uitstroom van de oude haven aan de steenplaats. Dit is privéwater van Dhr. Verzendaal.
Strijense Polder Verboden om de bebouwde akkers te betreden.
De gemeentewateren van Strijen Vissen op eigen risico, in de vijvers en singels binnen de gemeente Strijen mag u niet met een vispas van de vereniging vissen. (deze is hier namelijk niet geldig) Gemeente Strijen (de te noemen eigenaar) geeft hiervoor zelf één vergunning voor uit.

 

 

Let op:

  • Het overtreden van de regels zal worden aangemerkt als vissen zonder vergunning.
  • Voor eventuele aangerichte schade wordt u persoonlijk aansprakelijk gesteld.
  • Vissen vanuit een vaartuig is alléén toegestaan voor eigen leden.
  • Nachtvissen is alléén toegestaan in de Keen aan het schelpenpad en ook alléén door eigen leden.
  • In alles waar dit document niet in voorziet kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur.

Hartelijk dank voor het daadwerkelijk lezen en naleven van de opgestelde richtlijnen.